Μέτρηση ικανοποίησης πολιτών από την παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών της αστικής και δημοτικής κατάστασης του Δήμου Ηράκλειας

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές