Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας «Σαράντης»

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αθανασίου, Δημήτριος
dc.contributor.author Μπατσιούλα, Πασχαλία
dc.contributor.author Χαραλαμπίδου, Αναστασία
dc.date.accessioned 2019-06-19T06:55:00Z
dc.date.available 2019-06-19T06:55:00Z
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3974
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η Ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το χρέος και την συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Σκοπός της παρούσας ανάλυσης, είναι να αξιολογήσουμε την οικονομική πορεία της επιχείρησης ΣΑΡΑΝΤΗΣ, κατά την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα. Για να καταστεί αυτό δυνατό θα αναλύσουμε όρους όπως η ρευστότητα, η κερδοφορία, η αποδοτικότητα, η δραστηριότητα, η βιωσιμότητα καθώς και οι επενδυτικές της δυνατότητες. Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, θα εφαρμόσουμε ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών σε συνδυασμό με ποιοτικές πληροφορίες από το ετήσιο απολογιστικό δελτίο της εταιρείας. el
dc.format.extent 63 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ el
dc.subject TEICM::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ::ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) el
dc.subject TEICM::ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ::ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ el
dc.subject.ddc 657.3 el
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας «Σαράντης» el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject.keyword Αριθμοδείκτες el
dc.subject.keyword Λογιστικές καταστάσεις el
dc.subject.keyword ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές