Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών της εταιρίας Καρτζιάς Γ. Α.Ε. για τα έτη 2007-2016

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές