Νευροεπιστήμη και μάρκετινγκ

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Γιοβάνης, Νικόλαος
dc.contributor.author Χατζημπετέλης, Νικόλαος
dc.date.accessioned 2018-01-25T07:46:07Z
dc.date.available 2018-01-25T07:46:07Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3405
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών της νευροεπιστήμης και το πλαίσιο μελέτης και έρευνάς της, δηλαδή την ανάπτυξη, δομή και λειτουργία του νευρικού μας συστήματος. Επίσης θα αναλύσουμε τη σύνδεσή της με το μάρκετινγκ και πως ο συνδυασμός αυτών των δύο μπορεί να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό. Αρχικά θα γίνει μια ιστορική αναδρομή του όρου “νευροεπιστήμη”. Θα αναλυθεί με απλό και κατανοητό τρόπο η δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου, συγκεκριμένα του κεντρικού νευρικού μας συστήματος, καθώς και το μοντέλο του “τριπλού” εγκεφάλου. Θα μιλήσουμε για τα 6 ερεθίσματα που επηρεάζουν τον καταναλωτή με βάση το μοντέλου του “τριπλού” εγκεφάλου. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις μεθόδους εγκεφαλικής δραστηριότητας, νευρομετρικές και βιομετρικές, καθώς και τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της κάθε μίας. Θα εστιάσουμε στη Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικής Αντήχησης (fMRI), καθώς αποτελεί την ως επί των πλείστον χρησιμοποιούμενη μέθοδο στον τομέα του νευρομάρκετινγκ. Θα αναφερθούν οι ρίζες του νευρομάρκετινγκ, η ανάπτυξή του με την πάροδο του χρόνου και το πως αυτό “επικοινωνεί” απευθείας με τον εγκέφαλο του καταναλωτή, με τη βοήθεια της νευροεπιστήμης. Επίσης θα δούμε και θα αναλύσουμε τα ευρήματα των ερευνών συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσα από διάφορα πειράματα που διεξάχθηκαν. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν διερευνητικού χαρακτήρα και πρωτογενής. Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή δεδομένων ήταν ποσοτική και με τη χρήση ερωτηματολογίου. Ο σκοπός της ήταν η μέτρηση της επιρροής που ασκεί το νευρομάρκετινγκ στις αγοραστικές αποφάσεις και καταναλωτικές προτιμήσεις των καταναλωτών. el
dc.format.extent 106 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΝΕΥΡΟΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ el
dc.subject TEICM::ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ::ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ el
dc.subject ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ el
dc.subject.ddc 658.80019 el
dc.title Νευροεπιστήμη και μάρκετινγκ el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Νευροεπιστήμη el
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Νευρομάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Νευρώνες el
dc.subject.keyword Νευρικό σύστημα el
dc.subject.keyword Εγκέφαλος el
dc.subject.keyword Ψυχολογία el
dc.subject.keyword Καταναλωτές el
dc.subject.keyword Συμπεριφορά el
dc.subject.keyword Έρευνα el
dc.subject.keyword Διαφήμιση el
dc.subject.keyword Συναισθήματα el
dc.subject.keyword Αγορά el
dc.subject.keyword Εταιρίες el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές