Τα Κοινωνικά Δίκτυα, η σχέση τους με τη διαφήμιση, η περίπτωση του Facebook: μια εμπειρική μελέτη

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χαψά, Ξανθίππη
dc.contributor.author Ασλανίδου, Σουλτάνα
dc.contributor.author Σαριμπανίδου, Ευγενία
dc.date.accessioned 2018-01-17T10:40:24Z
dc.date.available 2018-01-17T10:40:24Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/3400
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρουσία της διαφήμισης έχει επηρεάσει τον πυρήνα της οικονομίας και των επιχειρήσεων διαμορφώνοντας ταυτόχρονα καταναλωτικά πρότυπα. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram κ.ά., τα οποία συνδέουν άμεσα ή έμμεσα τους καταναλωτές με μονάδες παραγωγής αγαθών και παροχές υπηρεσιών. Έτσι οι επιχειρήσεις φαίνεται να εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και να στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς το "ηλεκτρονικό επιχειρείν". Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσο τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν στη διαφήμιση, δηλαδή στην προβολή των επιχειρήσεων καθώς και στην προώθηση ορισμένων προϊόντων. Αρχικά αναλύονται οι έννοιες της διαφήμισης και των κοινωνικών δικτύων, ενώ γίνεται ειδικότερα αναφορά στο Facebook, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους αυτό προωθεί προϊόντα και επηρεάζει χρήστες. Τέλος, μέσω εμπειρικής έρευνας διερευνώνται οι απόψεις και οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στα κοινωνικά δίκτυα. el
dc.format.extent 74 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ::ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ el
dc.subject.ddc 658.872 el
dc.title Τα Κοινωνικά Δίκτυα, η σχέση τους με τη διαφήμιση, η περίπτωση του Facebook: μια εμπειρική μελέτη el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Social media el
dc.subject.keyword Κοινωνικά δίκτυα el
dc.subject.keyword Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
dc.subject.keyword Facebook el
dc.subject.keyword Marketing el
dc.subject.keyword Διαφήμιση el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές