Γεώργιος Μ. Παπαηλιάκης και Άνω Πορρόια Σερρών

Απόθεσις

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές