Η λειτουργία του μάρκετινγκ στην Εταιρεία Τσάνταλη

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης
dc.contributor.author Αραμπατζής, Κύριλλος
dc.contributor.author Ζησάκη, Γεωργία
dc.date.accessioned 2016-03-28T14:45:09Z
dc.date.available 2016-03-28T14:45:09Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2398
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Σε μία εποχή που οι καταναλωτές έχουν γίνει εξαιρετικά απαιτητικοί και ο ανταγωνισμός εντείνεται συνεχώς, η ορθή διαχείριση του μάρκετινγκ από τις επιχειρήσεις αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη και την επιβίωσή τους. Η εργασία αυτή ασχολείται με τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του μάρκετινγκ από την εταιρεία Τσάνταλη και ο σκοπός της είναι η κατανόηση της διαδικασίας που ακολουθεί η επιχείρηση προκειμένου να προωθήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα της. Αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μία οινοποιητική μονάδα διαχειρίζεται τα εργαλεία μάρκετινγκ που της παρέχονται, τις διαδικασίες που ακολουθούνται με σκοπό την υλοποίηση των στόχων πωλήσεων και τελικά τις μεθόδους που χρησιμοποιεί προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα μάρκετινγκ. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή δεδομένων ήταν αυτή της συνέντευξης, καθώς και η ανάλυση δευτερογενών πηγών. Από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν απορρέει ως συμπέρασμα ότι η εταιρεία Τσάνταλη διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον τομέα του μάρκετινγκ και με την βοήθεια του καταφέρνει να βελτιώσει τις πωλήσεις της και να προσφέρει στους καταναλωτές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ποιοτικούς οίνους που ικανοποιούν τις επιθυμίες και των πιο απαιτητικών πελατών. el
dc.format.extent 62 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Η λειτουργία του μάρκετινγκ στην Εταιρεία Τσάνταλη el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Στρατηγική μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Μίγμα μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Εταιρεία Τσάνταλη el
dc.subject.keyword Marketing el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές