Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με χρήση αριθμοδεικτών σε εταιρίες του κλάδου χημικών προϊόντων. Μελέτη περίπτωσης δυο επιχειρήσεων του κλάδου VERNILAC AE και ERLAC Α.Ε.Β.Ε. για της χρήσεις 2000-2013

Apothesis

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές