Μάρκετινγκ επωνύμων προϊόντων και ο ρόλος του εμπορικού σήματος

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Πάσχος, Γεώργιος
dc.contributor.author Πέδη, Δήμητρα
dc.contributor.author Μαμαλιόγκα, Στεργιανή
dc.date.accessioned 2015-10-08T11:34:35Z
dc.date.available 2015-10-08T11:34:35Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/2151
dc.description.abstract Μια σειρά από σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στο χώρο της αγοράς, δημιούργησαν την αναγκαιότητα για αναθεώρηση της επιχειρηματικής σκέψης και δράσης. Η λύση δίνεται με τη βοήθεια του μάρκετινγκ, το οποίο συμβάλει στην προσαρμογή της προσφοράς των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των αγοραστών που συνεχώς μεταβάλλονται. Η άμεση αναγνώριση ενός προϊόντος από τους καταναλωτές είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αξιολόγηση του έργου του μάρκετινγκ. Η αναζήτηση του προϊόντος γίνεται μέσω του σήματός του (μάρκα προϊόντος). Μεταξύ της μάρκας ενός προϊόντος και του καταναλωτή, δημιουργείται ένας ισχυρός σύνδεσμος που οδηγεί στην καλή διαφήμιση, καθώς και στην αύξηση της κατανάλωσης του, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και των κερδών της επιχείρησης που παράγει το προϊόν. Γίνεται αναφορά στην αξία του σήματος για την ανάδειξη του προϊόντος, στη σπουδαιότητα της σωστής λήψης αποφάσεως για τον καθορισμό ενός πετυχημένου σήματος, καθώς και στα χαρακτηριστικά της επωνυμίας του προϊόντος, ώστε αυτό να προσφέρει εγγύηση στον καταναλωτή και να εξασφαλιστεί η αυθεντικότητά του. el
dc.format.extent 128 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject TEICM::ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ el
dc.subject.ddc 658.8 el
dc.title Μάρκετινγκ επωνύμων προϊόντων και ο ρόλος του εμπορικού σήματος el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Καταναλωτές el
dc.subject.keyword Προϊόντα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές