Διαχείριση αποθεμάτων και πρόβλεψη ζήτησης σε μία πραγματική επιχείρηση: μελέτη περίπτωσης ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αηδόνης, Δημήτριος
dc.contributor.author Κατσουπάκη, Ολυμπία
dc.date.accessioned 2015-09-21T14:59:13Z
dc.date.available 2015-09-21T14:59:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1881
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι αποτέλεσμα μιας αναλυτικής μελέτης και καταγραφής πληροφοριών που σχετίζονται με την διαχείριση των αποθεμάτων και την πρόβλεψη ζήτησης στον τομέα των φαρμακαποθηκών και πιο συγκεκριμένα στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης ΣΥ.ΦΑ. Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη και η καταγραφή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης σε συνδυασμό με τις ορθές εφαρμογές της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics) και η πρόταση της βέλτιστης πρόβλεψης με το μικρότερο δυνατό σφάλμα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών μέσω μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο, από βιβλιογραφικές πηγές και μέσω της καθημερινής προσωπικής επαφής και των προσωπικών συνεντεύξεων με αρκετούς εργαζόμενους της εταιρίας, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο. Σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται, αναλύονται και παρουσιάζονται αποτελέσματα για τα ακόλουθα έξη φάρμακα: το Losec 20 mg Caps x14, το Panadol Extra Tabl x16 (500+65) mg, το Rolenium (50+250) mcg 60Dos, το Salospir 100 mg Tabl x20, το Singulair 10 mg FC x14 Tabl, και το Zinadol 500 mg Tabl x14. Η πιο σημαντική πηγή για να καταλήξουμε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα είναι η κατάλληλη ανάλυση των δεδομένων που μας δόθηκαν από τον συνεταιρισμό. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της απλής εκθετικής εξομάλυνσης καθώς επίσης και τα σφάλματα πρόβλεψης για την αξιοπιστία της μεθόδου. Εν κατακλείδι η βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων ζήτησης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης ΣΥ.ΦΑ., μιας και τα φάρμακα χαρακτηρίζονται ως προϊόντα ‘’απρόβλεπτα’’. el
dc.format.extent 98 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ el
dc.subject TEICM::ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ::ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ el
dc.subject.ddc 658.7 el
dc.title Διαχείριση αποθεμάτων και πρόβλεψη ζήτησης σε μία πραγματική επιχείρηση: μελέτη περίπτωσης ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διαχείριση αποθεμάτων el
dc.subject.keyword Πρόβλεψη ζήτησης φαρμάκων el
dc.subject.keyword Μείωση σφάλματος el
dc.subject.keyword Φαρμακαποθήκη el
dc.subject.keyword Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΣΥ.ΦΑ. el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές