Διαχείριση αποθεμάτων εποχιακών αγαθών σε κατάστημα λιανικού εμπορίου

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Δημητριάδης, Σωτήριος
dc.contributor.author Τσαμπαρλής, Τρύφωνας
dc.date.accessioned 2015-09-21T09:03:40Z
dc.date.available 2015-09-21T09:03:40Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1850
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η διαχείριση των αποθεμάτων αποτελεί μία σημαντική ευθύνη για μία επιχείρηση. Η δημιουργία αποθεμάτων έχει σκοπό είτε να εξομαλύνει τις παρουσιαζόμενες διαφορές μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης του αγαθού είτε είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως λανθασμένος προγραμματισμός ή έκτακτα φαινόμενα. Η αναγκαιότητα ύπαρξης του αποθέματος οφείλεται κυρίως στην αβεβαιότητα, που χαρακτηρίζει το περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων σε μία εμπορική επιχείρηση, συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου με αντικείμενο την πώληση δερμάτινων ειδών. Η εργασία περιλαμβάνει την ανάλυση των βασικών συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων με έμφαση στα συστήματα, που αφορούν τα εποχιακά αγαθά. Το πρακτικό κομμάτι της εργασίας αφορά στην εφαρμογή ενός μοντέλου αποθεμάτων εποχιακών αγαθών, γνωστό στη βιβλιογραφία ως το μοντέλο του εφημεριδοπώλη (Newsvendor problem), για τον υπολογισμό της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στην υπό μελέτη επιχείρηση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μοντέλου αυτού οδήγησαν σε μία σειρά από συμπεράσματα καθώς και σε προτάσεις για μελλοντικές ενέργειες. el
dc.format.extent 57 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ el
dc.subject.ddc 658.787 el
dc.title Διαχείριση αποθεμάτων εποχιακών αγαθών σε κατάστημα λιανικού εμπορίου el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Αποθέματα el
dc.subject.keyword Διαχείριση el
dc.subject.keyword Έλεγχος αποθηκών el
dc.subject.keyword Κόστος el
dc.subject.keyword Εφοδιαστική αλυσίδα el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές