Διοίκηση και λειτουργίες στις ξενοδοχειακές μονάδες: μελέτες περιπτώσεων

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αναστασιάδου, Κυριακή
dc.contributor.author Αϊβαλιώτη, Λεμονιά
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:03:40Z
dc.date.available 2015-09-02T11:03:40Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1695
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η Διοίκηση είναι ένα σύνολο διαδικασιών που σαν στόχο τους έχουν τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο όλων των ενεργειών σε μια οικονομική μονάδα προκειμένου αυτή να ολοκληρώσει το έργο της, το σκοπό της και να υλοποιήσει τους στόχους της. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας του τουρισμού. Το ξενοδοχείο ως οικονομική μονάδα, ως επιχείρηση, προσφέρει ένα σύνολο από αγαθά και υπηρεσίες, ένα σύνολο εμπειριών μάλλον, σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, παρά προϊόντα, και αυτό την καθιστά ξεχωριστή από άλλου είδους επιχειρήσεις. Επιβάλλεται, αυτό το σύνολο να το οργανώνει, να το προωθεί και να το πουλά με έναν επιστημονικό τρόπο. Η διοίκηση, ο τρόπος οργάνωσης και οι διάφορες λειτουργίες των ξενοδοχειακών μονάδων επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Θέμα της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου διοίκησης και οι διάφορες λειτουργίες των ξενοδοχειακών μονάδων. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζονται θέματα όπως η διοίκηση, το marketing, οι λειτουργίες των ξενοδοχειακών μονάδων. Στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό παρουσιάζονται δυο μελέτες περιπτώσεων ξενοδοχειακών μονάδων. el
dc.format.extent 106 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ::ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ el
dc.subject TEICM::ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ::ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ -- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ el
dc.subject.ddc 647.94068 el
dc.title Διοίκηση και λειτουργίες στις ξενοδοχειακές μονάδες: μελέτες περιπτώσεων el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Διοίκηση και Οργάνωση el
dc.subject.keyword Ξενοδοχεία el
dc.subject.keyword Μάρκετινγκ el
dc.subject.keyword Τουρισμός el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές