Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων με βάση τη Θεωρία του Huber

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Νικολαΐδης, Αθανάσιος
dc.contributor.author Κρουκλίδου, Θεοδώρα
dc.date.accessioned 2015-06-15T08:29:47Z
dc.date.available 2015-06-15T08:29:47Z
dc.date.issued 1000
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1285
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της συμπίεσης εικόνων κλίμακας γκρίζου με την μέθοδο του Huber βασισμένη στη θεωρία των fractal και στη θεωρία των Partitioned Iterated Function Systems (PIFS). Αρχικά κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας και υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές της συμπίεσης εικόνας. Το δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζει το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο της θεωρίας των fractal και των Συστημάτων Επαναληπτικών Συναρτήσεων (Iterated Function Systems, IFS). Γίνεται η εισαγωγή στις έννοιες του μετασχηματισμού τύπου affine, των IFS και στην θεωρία των PIFS, η οποία αποτελεί τη βάση για την κατασκευή ενός συστήματος συμπίεσης με fractal. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται ο βασικός fractal αλγόριθμος κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης σε μορφή ψευδοκώδικα. Το τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζει την λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου του Huber η οποία αναλύεται και αυτή σε μορφή ψευδοκώδικα . Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται παραδείγματα συμπίεσης FIC και HFIC . Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται ο κώδικας συμπίεσης εικόνας αποχρώσεων του γκρι με βάση την θεωρία του Huber σε γλώσσα c++. el
dc.format.extent 106 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject FRACTAL DESIGN PAINTER el
dc.subject ΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ el
dc.subject.ddc 006.6869 el
dc.title Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων με βάση τη Θεωρία του Huber el
dc.title Huber fractal Image Compression en
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Ψηφιακές εικόνες el
dc.subject.keyword Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας el
dc.subject.keyword Partitioned Iterated Function Systems (PIFS) el
dc.subject.keyword Συστήματα Επαναληπτικών Συναρτήσεων (Iterated Function Systems, IFS) el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές