Κοινωνικοοικονομικό & εργασιακό περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης: απόψεις-στάσεις μιας ομάδας φοιτητών

Apothesis

 

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χαψά, Ξανθίππη
dc.contributor.author Κυραγγέλου, Χριστίνα
dc.date.accessioned 2015-06-12T11:00:37Z
dc.date.available 2015-06-12T11:00:37Z
dc.date.issued 2013-05
dc.identifier.uri http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/1260
dc.description Το πλήρες κείμενο της εργασίας ΔΕΝ είναι διαθέσιμο el
dc.description.abstract Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια απόδοσης των οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών επιπτώσεων στους φοιτητές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα. Κατά την διάρκεια της έρευνας μελετήθηκαν οι οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης γενικότερα ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να συγκριθούν με αυτές. Η έρευνα που εκπονήθηκε βασίζεται στις τάσεις και τις απόψεις των φοιτητών καθώς αυτοί στα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν την νέα γενιά εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Η διαδικασία της έρευνας έγινε μέσω ενός ερωτηματολογίου τριών ενοτήτων. Στην πρώτη ενότητα οι ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να συγκεντρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του ερωτώμενου, στην δεύτερη ενότητα συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά με το οικογενειακό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον των φοιτητών και τέλος στην τρίτη ενότητα συγκεντρώνονται οι ερωτήσεις που αντλούν πληροφορίες για τις προσωπικές απόψεις των ερωτώμενων σε σχέση με την εργασία και το εργασιακό περιβάλλον. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε σχολές της Μακεδονίας και συνολικά σε 150 άτομα. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η οικονομική κρίση έχει μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχει δημιουργήσει ένα πεσιμιστικό κλίμα γύρω από την έννοια της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ωθεί ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών στην άμεση εύρεση εργασίας και στην επιθυμία για διεύρυνση των σπουδών και διερεύνηση καινοτόμων ιδεών που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους πορεία. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από τα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν στο πρόγραμμα 5Ρ55 της εταιρίας ΙΒΜ. el
dc.format.extent 127 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject TEICM::ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ::ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 2008-2009 el
dc.subject TEICM::ΑΝΕΡΓΙΑ el
dc.subject ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ el
dc.subject.ddc 338.542 el
dc.title Κοινωνικοοικονομικό & εργασιακό περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης: απόψεις-στάσεις μιας ομάδας φοιτητών el
dc.type Πτυχιακή εργασία
dc.contributor.department Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
dc.heal.publisherID teiser
dc.subject.keyword Οικονομική κρίση el
dc.subject.keyword Ανεργία el
dc.subject.keyword Εργασιακές σχέσεις el
dc.subject.keyword Εργασιακό περιβάλλον el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές