Πλοήγηση ανά Επιβλέποντα "Mastorocostas, Paris"

Απόθεσις

 

Πλοήγηση ανά Επιβλέποντα "Mastorocostas, Paris"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

  • Michailidis, Vasilios; Μιχαηλίδης, Βασίλειος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015)
    The term cluster analysis does not identify a particular statistical method or model, as do discriminant analysis, factor analysis, and regression. You often don't have to make any assumptions about the underlying distribution ...