Browsing by Advisor "Καλπακτσόγλου, Δημήτριος"

Apothesis

 

Browsing by Advisor "Καλπακτσόγλου, Δημήτριος"

Sort by: Order: Results:

 • Σιοπέ, Χρυσόστομος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-07)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική μελέτη και ανάλυση λειτουργίας των Inverter (Αντιστροφείς). Οι Inverter, έχουν μεγάλη αποδοχή και χρήση στη βιομηχανία, χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταικά και αιολικά ...
 • Μανουσαρίδης, Πέτρος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-02)
  Οι ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος και ειδικότερα οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιούνται στην επηρεασμένη βαθύτατα από την τεχνολογία καθημερινότητά μας. Στην εργασία αυτή, επί τη βάση της θεωρίας των ...
 • Θωμαϊδης, Παναγιώτης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017)
  Ο σκοπός μας στην παρούσα εργασία, είναι να κάνουμε μία γενική ανασκόπηση για τις ηλεκτρικές μηχανές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και για τον τρόπο λειτουργίας τους υπό διάφορες συνθήκες ανάλογα τις ...
 • Αράπογλου, Ευάγγελος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-07)
  Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο ο άνθρωπος προσπαθεί να παράγει ενέργεια με νέους τρόπους, από νέες πηγές, καθώς προσπαθεί να ελαττώσει την επιβάρυνση που δέχεται καθημερινά το περιβάλλον από διάφορα τοξικά και ...
 • Δημογλίδου, Δήμητρα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016)
  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ονομάζονται οι πηγές ενέργειας που υπάρχουν στη φύση και είναι μη ορυκτές. Μία μορφή ανανεώσιμων πηγών είναι και η ηλιακή ενέργεια. Με τον όρο ηλιακή ενέργεια, αναφερόμαστε στην ενέργεια που ...
 • Νικολαΐδης, Παναγιώτης; Δημητρίου, Στέφανος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-07)
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η παροχή πληροφόρησης για τις ΑΠΕ, την αιολική ενέργεια και συγκεκριμένα τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού μέρους της ανεμογεννήτριας. Επίσης, επιδιώκει να ...
 • Τσαϊρίδης, Ανέστης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-02)
  Η ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα θα πρέπει να αποτελέσει δεσμευτικό στόχο όλων των χωρών. Δεν το επιβάλλει μόνο η μείωση των αποθεμάτων στα συμβατικά ...
 • Γιωργάκη, Ιρίσα (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-06)
  Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κατανάλωση όλο και περισσότερης ενέργειας παράλληλα όμως η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι κλιματολογικές αλλαγές μας οδήγησαν στο να στραφούμε προς τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ...
 • Παντελίδου, Χριστίνα; Χασιώτη, Ζωή (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-09)
  Οι κλιματικές συνθήκες στη Γη καθορίζονται από μια συνεχή ροή ενέργειας από τον ήλιο. Η θερμική ενέργεια του ήλιου, διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης και θερμαίνει την επιφάνεια της. Όσο αυξάνει η θερμοκρασία της επιφάνειας, ...
 • Ανδρεόπουλος, Γεώργιος; Τσούλης, Σωτήριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Σκοπός της πτυχιακής μας εργασίας είναι η μελέτη των βηματικών κινητήρων όσον αφορά την κατασκευή, την λειτουργία και την μεθοδολογία ελέγχου. Γνωρίζουμε ότι σε ένα κινητήριο σύστημα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ...
 • Γκάντζος, Δήμος; Φούσκος, Χρήστος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-02)
  Η αποστολή των ηλεκτρονικών συστημάτων ισχύος με την ευρεία έννοια του όρου είναι η επεξεργασία και ο έλεγχος της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή τάσεων και ρευμάτων με βέλτιστα διαμορφωμένη μορφή, ...
 • Τουλάκη, Αρετή (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-02)
  Οικολογικά προβλήματα ή περιβαλλοντικά προβλήματα ονομάζονται οι διαταραχές στη γήινη βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες συνηθίζεται να αποδίδονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Στον βαθμό που τα οικολογικά ...
 • Δημακίδης, Δημήτριος; Ίσσαρης, Δημήτριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018)
  Οι ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι παρά πολύ σημαντικοί για τις βιομηχανίες. Λόγω της απλότητας κατασκευής, του χαμηλού κόστους και της μικρής συντήρησης χρησιμοποιούνται σε πλήθος βιομηχανικών ...
 • Θάνος, Θεόδωρος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-05)
  Στην εν λόγω πτυχιακή θα μελετήσουμε και θα αναφερθούμε σε τρόπους και μεθόδους εκκίνησης τριφασικών επαγωγικών κινητήρων με σημαντική αναφορά στους ομαλούς εκκινητές. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας για τον επαγωγικό κινητήρα ...
 • Μουσενίκας, Δημήτριος; Βλάχος, Χριστόδουλος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017)
  Η ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα θα πρέπει να αποτελέσει δεσμευτικό στόχο όλων των χωρών. Δεν το επιβάλλει μόνο η μείωση των αποθεμάτων στα συμβατικά ...
 • Καλογιάννη, Μαρία (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-12)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση και η παρουσίαση των ψεκαστικών μηχανημάτων καθώς επίσης και η παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ανάλυσης ελέγχου των ακροφυσίων (μπεκ) για την έγκριση της νόμιμης ...
 • Κοντός, Μιχάλης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-09)
  Στις μέρες μας, όπως όλοι ξέρουμε, το πρόβλημα τις οικολογικής καταστροφής από τα καυσαέρια, είναι ένα από τα σοβαρότερα. Ένας από τους κύριους λόγους για την οικολογική καταστροφή είναι το αυτοκίνητο διότι εκπέμπει στο ...
 • Τσέπελης, Χρήστος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2017-08)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή ενός ανελκυστήρα.
 • Στεφανίδης, Ιωάννης; Ψώρας, Μιχαήλ (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-05)
  Οι μηχανές συνεχούς ρεύματος είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή συνεχούς ρεύματος και κινητήρες που μετατρέπουν τη συνεχή ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική. Οι πιο πολλές ...
 • Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2019)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις ηλεκτρικές μηχανές, στους ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες, στα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους, στην ταχύτητα, τη φορά περιστροφής και το βαθμό απόδοσής τους και στους ...