Browsing by Department "Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε."

Apothesis

 

Browsing by Department "Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε."

Sort by: Order: Results:

 • Angelakis, Vaios; Αγγελάκης, Βάιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-11)
  Nowadays where the human need for quality but cheap farm products is essential. The AgriArduino is a system inspecting sensors. From the side of the farmers attempt to lower production costs but also improve product quality ...
 • Sarigiannidou, Polyxeni; Σαρηγιαννίδου, Πολυξένη (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-03)
  In this dissertation we will have a closer look at the whole evaluation procedure of a Higher Educational Institution. Its first stages of the internal evaluation of the institution, as well as to the final stage of the ...
 • Goutziamanis, Pavlos; Γκουτζιαμάνης, Παύλος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-04)
  This thesis implemented in Hellenic Sugar Industry and specifically in the factory Platy. The aim is to provide a solution to the requirements relating of the clients who constantly increasing day by day. The requirements ...
 • Giavroudis, Christos; Γιαβρουδής, Χρήστος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-06)
  The thesis is concerned with the parallelization of algorithms and specifically with the bin packing problem in parallel implementation. Due to the complexity and the existence of numerous variables and parameters, this ...
 • Μιχαλακίδης, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2007-05)
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο συνδυασμό της Τεχνολογίας Λογισμικού και των σύγχρονων Εργαλείων Ανάπτυξης Λογισμικού για την καταγραφή των απαιτήσεων και τη σχεδίαση εφαρμογής πολυγλωσσικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιεί ...
 • Papadopoulos, Georgios; Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-06)
  Wireless networks have a variety of advantages making them very popular in many appli-cations. IEEE 802.11 Wireless Local Area Network (WLAN) is one of the most widely de-ployed wireless network technologies in the world ...
 • Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-03)
  Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος Ανάκτησης Εικόνων με Βάση το Περιεχόμενο τους (CBIR: Content Based Image Retrieval) από το διαδίκτυο. Η εργασία εστιάζει κυρίως στην δημιουργία του ...
 • Papadopoulos, Chrysanthi; Παπαδοπούλου, Χρυσάνθη (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-04)
 • Κριθαράκης, Βασίλειος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2005-10)
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής, η οποία θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια στην επικοινωνία των χρηστών ενός δικτύου. Αυτή η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της κρυπτογράφησης που υφίσταται ...
 • Koutropoulos, Konstantinos; Κουτρόπουλος, Κωνσταντίνος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-06)
  The objective of this thesis is the design of a low-pass Finite Impulse Response filter using hardware description language for FPGA implementation. The window design method was followed and the filter was described in ...
 • Loukidis, Nikolaos; Λουκίδης, Νικόλαος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-12)
  In the proposed dissertation project, a microwave binomial matching transformer will be designed, simulated, constructed and tested for operation in the frequency range 0.5 – 1.5 GHz.
 • Kontoglou, Georgia; Κόντογλου, Γεωργία (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2013-12)
 • Νικολαΐδης, Χρήστος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2019)
  Η Desktop εφαρμογή ‘Environment Inspector’ αφορά την διαχείριση των εγγράφων της υπηρεσίας Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C# σε .Net Framework. Χτίστηκε πάνω στην τεχνολογία ...
 • Δεσπότης, Παναγιώτης; Κυριαζόπουλος, Παναγιώτης (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2013)
  Η ανάγκη υποστήριξης επαγγελματιών αγροτών από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μας οδήγησε στην υλοποίηση αυτής της εφαρμογής. Υπό την επίβλεψη του κ. Θεόδωρου Λάντζου προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία εφαρμογή που θα υποστηρίζει ...
 • Michailidis, Vasilios; Μιχαηλίδης, Βασίλειος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015)
  The term cluster analysis does not identify a particular statistical method or model, as do discriminant analysis, factor analysis, and regression. You often don't have to make any assumptions about the underlying distribution ...
 • Παπαευαγγέλου, Ευαγγελία (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015)
  Αυτή η διατριβή μελετά τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων για εφαρμογές των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και, επίσης, είναι σήμερα εξοπλισμένοι με έξυπνες ...
 • Mastoris, Alexandros; Μάστορης, Αλέξανδρος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-05)
  The objectives of this thesis are the presentation of the fundamental notions of Multiple Input Multiple Output (MIMO) systems and the creation of models simulating their behaviour. The principal target through this ...
 • Zigkirkas, Grigorios; Ζιγκίρκας, Γρηγόριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-05)
  The design and implementation of an intelligent 3-phase, programmable soft-start controller, for low voltage induction motors is presented. The controller is implemented with a low-cost microcontroller and is based on a ...
 • Kokkinos, Dimitrios; Κόκκινος, Δημήτριος (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-07)
  This master thesis is about the technology of Intrusion Detection Systems. Nowadays more than ever the digital world of the internet is a hostile environment. The need for protection has been dramatically increased . Many ...
 • Γυμνόπουλος, Αναστάσιος; Αγκιντίν, Ιωάν-Δαμιάν (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 2018-10)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πρόκειται για την κατασκευή μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση έργων. Κύριος στόχος της εφαρμογής είναι η απλότητα χρήσης και ικανοποίηση βασικών αναγκών για την εύκολη και αποτελεσματική ...